Hàng ngàn ý tưởng thiết kế cập nhật

Hàng ngàn đối tác tài năng

Giao dịch đảm bảo - Không rủi ro

Khám phá ngay
Archidzz

Hàng ngàn ý tưởng thiết kế cập nhật

Hàng ngàn đối tác tài năng

Giao dịch đảm bảo - Không rủi ro

Khám phá ngay
Archidzz

Đối tác nổi bật

Xem tất cả

Hướng dẫn sử dụng

Tạo Giao Dịch Đảm Bảo

Tìm kiếm dịch vụ bạn cần trên archidzz.com.

Yêu Cầu Dịch Vụ

Gửi yêu cầu dịch vụ đến nhà cung cấp.

Đàm Phán & Xác Nhận Dịch Vụ

Đàm phán với nhà cung cấp về giá, các điều khoản và điều kiện của giao dịch.

Thanh Toán

Lựa chọn phương thức thanh toán trên archidzz.com.

Nhận Sản Phẩm - Dịch Vụ

Sau khi sản phẩm-dịch vụ được bàn giao và được khách hàng xác nhận thì khoản thanh toán sẽ được giải phóng cho nhà cung cấp.